УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява с куриер.  Доставката се извършва до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. 

Доставката е за сметка на потребителя.

Не се носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства e възможно да се удължава срокът за доставка, като Потребителят своевременно се информира за товa.

Обичайното време за доставка на стоките е, както следва:

– Доставка на територията на Европейския съюз – до 2 (два) работни дни; 

– Доставка извън територията на Европейския съюз – от 7 (седем) до 14 (четиринадесет) работни дни; 

– Доставка на територията на Република България – до 2 (два) работни дни; 

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките. Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.